Leergang loopbaancounseling & -coaching

Job Consultancy verzorgt al vele jaren een zeer succesvolle opleiding tot loopbaanbegeleider en reintegratiecoach.

De leergang is gebaseerd op de uitgangspunten van zelfmanagement en talentmanagement. Deze invalshoek stelt de begeleider in staat de klant te stimuleren en ondersteunen een werksituatie te bereiken waarin zijn (haar) kwaliteiten en uitdagingen tot hun recht komen.
Centraal in de leergang staan kennis, vaardigheden, zelfinzicht en houding.

Kennis verwerft de deelnemer via een uitgebreide werkmap waarin een loopbaanbegeleidingstraject stap-voor-stap is beschreven, inclusief instrumenten en achtergrondinformatie. Kennis verwerft de deelnemer natuurlijk ook via mede-cursisten.
Bij vaardigheden ligt het accent bij het hanteren van verschillende technieken en gespreksmethodieken, te weten counselen, coachen en confronteren.
Naast trainingsdagdelen voor de gehele groep geven we minimaal vier dagdelen supervisie aan subgroepen van 3 - 4 personen. Daar oefenen de deelnemers met het inzetten van zichzelf als instrument en brengen zij eigen praktijkgevallen in. Tijdens de supervisiebijeenkomsten krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf en daarmee in hun houding tijdens gesprekken en zetten daarmee de puntjes op de i wat betreft hun persoonlijke leerdoelen.
De afwisseling van training en supervisie geeft de deelnemers net dat stukje extra om in de praktijk ook daadwerkelijk met de aangeboden stof te werken.
De praktijk leert dat de sfeer tijdens de trainingsdagen en de supervisiebijeenkomsten erg inspirerend is, hetgeen mede toe te schrijven is aan de enthousiaste inbreng van de deelnemers zelf. Hun diversiteit qua achtergrond garandeert een optimale uitwisseling van ervaringen.
Deelnemers van eerdere leergangen zijn graag bereid hun ervaringen door te geven. Een aantal ervaringen treft u hier aan.

Deelnemers c.q. belangstellenden voeren vooraf een intake- of orienterend gesprek.

Uitgebreide informatie vindt u in onze brochure