Informatie over de OPQ


Algemeen

Persoonlijkheidsvragenlijsten richten zich op de manier waarop mensen graag werken en op hun gedragsstijl. Dergelijke vragenlijsten leggen meer de nadruk op de manier waarop iemand een taak benadert dan op zijn vermogen om die taak uit te voeren. De twee meest gangbare methodes om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen zijn ipsatief - waarbij de kandidaat het antwoord moet kiezen uit een lijst stellingen die het 'meest' of het 'minst' bij hem passen - en normatief - waarbij de kandidaat op een schaal moet aangeven in hoeverre hij het eens is met de stelling.

Gewoonlijk kan uit de antwoorden van een dergelijke vragenlijst een 'profiel' afgeleid worden, dat een overzicht biedt van de antwoorden op bepaalde gebieden die in die vragenlijst onderzocht werden. Het gaat bijvoorbeeld om gebieden zoals probleemoplossend vermogen, relaties met anderen, besluitvormingsstijl en dergelijke. En omdat het een stijl is die gevonden wordt, zijn er ook geen goede of foute antwoorden of profielen mogelijk, hoewel bepaalde stijlen misschien in bepaalde situaties geschikter zijn dan andere. Persoonlijkheidsvragenlijsten worden zowel bij de selectie als bij de ontwikkeling toegepast.

De SHL Occupational Personality Questionnaire (OPQ) is een van de meest vooraanstaande persoonlijkheidsvragenlijsten ter wereld en een van de eerste die specifiek voor de arbeidsmarkt ontwikkeld is. Voorheen werden persoonlijkheidsvragenlijsten toegepast vanuit een klinisch-psychologisch standpunt en vervolgens vertaald naar een beroepssituatie. Na meer dan 20 jaar onderzoek wordt de OPQ inmiddels gezien als een integraal, waardevol instrument, zowel voor werving en selectie als voor loopbaanontwikkeling. OPQ kan op vele functieniveaus en functietypen toegepast worden, dankzij de ontwikkeling van andere, specifieke stijlvragenlijsten (CCSQ), waarbij onderdelen of stellingen worden gebruikt die meer van toepassing zijn op bijvoorbeeld productie of klantenservice.

Persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen online, op het scherm of via de PC verwerkt worden. Om de interpretatie van het persoonlijkheidsprofiel te ondersteunen, kan een beschrijvend rapport voor de gekwalificeerde gebruiker gegenereerd worden, voordat de kandidaat van feedback wordt voorzien.

Kenmerken

Meetinstrument gericht op kerncompetenties
Persoonlijkheidsvragenlijst: afnameduur 45 minuten
MBO, HBO en WO niveau
Beschikbaar in 16 talen

Toepassingsmogelijkheden

De OPQ kan uitstekend toegepast worden bij:
Selectie
Individueel Development
Career Counseling
Team Building
Identificeren van trainingsbehoeften

Doelgroep
De OPQ is voor alle functiegroepen geschikt voor HBO en WO niveau

Trainingsvoorwaarden
Gebruik van de OPQ is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van een training.

Gebruik
De OPQ is online beschikbaar. Tevens kan de software op pc of netwerk geïnstalleerd worden.


Rapportages
Het Assessment Supportrapport is een samenstelling van het Profiel, het Signalenrapport, het Competentierapport en het Persoonlijk rapport.
Dit betreft het basisrapport dat Job Consultancy gebruikt.

Het Profiel geeft weer hoe de kandidaat zich profileert op de 32 dimensies van de OPQ

In het Signalenrapport worden uitspraken gedaan over opmerkelijke combinaties van OPQ dimensies.

In het Competentierapport wordt de kandidaat op de relevante competenties beschreven.

Het Persoonlijk rapport beschrijft de resultaten op de verschillende onderdelen op een relatief genuanceerde en persoonlijke wijze.

Overige rapporten:

Het Rollenrapport
geeft op basis van rolpatronen inzicht in de rol die persoon inneemt in een groep en de wijze waarop hij/zij leiding geeft.

Het Stressrapport geeft de gevoeligheid van de kandidaat aan voor (mogelijke) stress factoren in de werksituatie.

Het Emotionele Intelligentierapport geeft u een beeld van de mate waarin iemand een aantal emotionele vaardigheden ontwikkeld heeft.
 
Het Management Competentierapport geeft gericht inzicht in de
competenties op het gebied van management van de kandidaat.

In het Verkoopstijlenrapport laat zien door middel van welke stijlen de kandidaat zich in de meeste verkoopsituaties profileert.

Het Leerstijlenrapport beschrijft de persoonlijke voorkeursleerstijl bij het oppakken van een leeractiviteit.


Voor meer informatie ga naar de website van SHL www.shl.com.
Op de website kunt u naar de Nederlandse pagina gaan via een venster aan de linkerzijde en via producten naar de persoonlijkheidstest
printversie van deze tekst