Vragenlijst arbeidstevredenheid

Voor veel van onze klanten is ontevredenheid met de bestaande werksituatie een aanleiding om de hulp van Job Consultancy in te schakelen. Beantwoord onderstaande vragen en ga na hoe tevreden u bent met uw werk!

U treft hieronder tien stellingen aan. Print de lijst uit en omcirkel het getal dat voor u van toepassing is.

1. Mee oneens
2. Enigszins mee oneens
3. Neutraal
4. Enigszins mee eens
5. Mee eens

1. Over het algemeen voel ik me goed in mijn baan.1 2 3 4 5
 
2. Ik werk in een motiverende omgeving.1 2 3 4 5

3. Ik voel me zelden machteloos op mijn werk.1 2 3 4 5
 
4. Binnen mijn afdeling/organisatie bestaat er waardering voor mijn werk.       
   1 2 3 4 5

5. Ik heb het gevoel dat ik mij nog ontwikkel in mijn baan.1 2 3 4 5

6. Ik erger me zelden op mijn werk.1 2 3 4 5

7. Ik praat met vrienden met plezier over mijn werk.1 2 3 4 5.
 
8. Ik voel mij door collega's gesteund op het werk. 1 2 3 4 5.

 9. Ik ben tevreden met de omstandigheden waaronder ik werk 1 2 3 4 5

10. Ik ben tevreden met mijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
    1 2 3 4 5

Tel nu de scores bij elkaar op en kijk in de toelichting wat deze score betekent!

10-20: Het wordt tijd om knopen door te hakken. Wat houdt u tegen? Ga door met de beantwoording van de volgende serie vragen.


20-40: Een heroriëntatie van uw loopbaan lijkt ons op z'n plaats. Ga door met de beantwoording van de volgende serie vragen.


>40: U zit gebakken in uw huidige functie, houden zo!

Als u een definitieve stap zet, dan legt u zich mogelijk weer voor jaren vast. Om te bevorderen dat die stap de beste is, is het verstandig dat u het volmondig eens bent met de volgende stellingen.

1) Nee/Oneens 2) Ja/Eens

1. Mijn mogelijkheden binnen en buiten mijn organisatie zijn bij mij 
   voldoende bekend. 1 2
2. Ik heb een goed beeld van mijn sterke kanten.1 2

3. Ik weet wat mij motiveert in werk.1 2

4. Ik weet wat de belangrijkste zaken zijn die ik in mijn toekomstige 
   funktie terug wil zien. 1 2

5. Ik weet hoe ik het vervolg van mijn loopbaan aan moet pakken.1 2

6. Ik denk veel na over mijn loopbaan, en boek voor mijn gevoel veel
   vooruitgang 1 2

7. Ik heb het gevoel dat ik er persoonlijk veel aan kan doen om een andere
   funktie te vinden. 1 2

8. Het verstoort mijn leven niet als ik nu een andere functie aanvaard.
   1 2
9. Verandering van functie brengt een aanvaardbaar risico met zich mee.
   1 2

10. Het voeren van netwerkgesprekken gaat mij goed af. 1 2

11. Ik kan een goede C.V. en sollicitatiebrief opstellen. 1 2

12. Het voeren van sollicitatiegesprekken gaat mij goed af. 1 2


'Bij twijfel, niet oversteken'

Als u één of meer stellingen met nee, oneens heeft beantwoord, kunt u beter eerst wat huiswerk doen voordat u een stap zet die u niet terug kunt draaien. Dan kan het nuttig zijn hulp in te schakelen. Job Consultancy heeft het aanbod op het terrein van loopbaanadvisering verdeeld over drie modules, die tezamen een compleet loopbaanbegeleidingtraject vormen, maar ook afzonderlijk toepasbaar zijn. Op deze wijze bereiken we een optimale aansluiting tussen uw ondersteuningsvraag en ons begeleidingsaanbod