Ervaringen van eerdere deelnemers

Gerry Westerburgen
Werkzaam voor de Gemeente Tilburg bij het Loopbaancentrum (Bedrijven) als loopbaanadviseur. De belangrijkste punten van de leergang voor mij waren:opnieuw doordrongen zijn van het feit dat de kracht in mezelf zit, dat ik die dien te ontwikkelen, de specifieke kracht er van moet ontdekken en deze optimaal in te zetten, specifiek maar vooral uniek! Een rationele maar vooral ook een spirituele benadering. Een bruikbaar instrumentarium, chronologisch aangeboden. Uitdagende, prikkelende trainers. Een uitstekende lokatie en bruikbare literatuurverwijzingen

Wim Smeele
Werkzaam bij het loopbaancentrum van het Ministerie van Defensie (Centrale Organisatie). Voor mij was de leergang een zeer nuttige opstap om, afkomstig uit een ander werkveld, te kunnen starten als loopbaanadviseur.In de leergang werd het concept van zelfmanagement goed in praktijk gebracht. Het leverde mij leerzame en inspirerende feedback op.Bij de groepssupervisies leerde ik veel van andere cursisten en kon ik oefenen, wat mij stof tot reflectie opleverde.Van de syllabus maak ik nog steeds gebruik. De logische opbouw er van en de praktische waarde van de instrumenten maken het tot een waardevol hulpmiddel in mijn werk.De leergang heeft een "goede naam" in het werkveld. Het bezorgde mij een gemakkelijker entree bij netwerkgesprekken en sollicitaties.Tot slot heeft de leergang veel contacten opgeleverd en biedt het voldoende gelegenheid om een basis te leggen voor langduriger onderling contact. Nog steeds komen wij als leergang 2000 regelmatig bij elkaar.Kortom, ik heb door middel van deze leergang mijn doel bereikt om aan de slag te kunnen gaan als loopbaanadviseur.

Peter Lammerschop
Vanaf november 1999 werkzaam als Hoofd van het Mobiliteitscentrum van Fortis Nederland. De leergang is voor mij van groot belang geweest om de overstap naar deze voor mij nieuwe functie te kunnen maken. Het leerde mij hoe het "loopbaanadvies traject" eruit ziet en welke hulpmiddelen en methodieken er beschikbaar zijn. Nog belangrijker is dat ik me bewust ben geworden van het emotionele en rationele proces dat de cliënt doorloopt.In die zin waren de groepssupervisiebijeenkomsten voor mij heel belangrijk. Ik werd er geconfronteerd met mijn eigen valkuilen en kreeg de kans om mijn gedrag en functioneren bij te stellen.

Dietie Aukema
Nadat mijn twee collega's van het loopbaancentrum van de provincie Groningen in eerdere jaren met volle tevredenheid aan de leergang hadden deelgenomen, was het in 2002 mijn beurt.Ik vind het een fantastische leergang. Kort genoeg om het enthousiasme vast te houden, diepgaand genoeg om een goed beeld te krijgen van het vak, z'n mogelijkheden en het in te zetten intstrumentarium.Door het enthousiasme, de inzet en de verschillende inbreng van de trainers heb ik in korte tijd een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt die weer voor nieuwe inzichten en doorbraken heeft gezorgd, ook op andere gebieden in mijn leven. Ik heb van elke minuut genoten.

Dacia Damen
Ik ben sinds maart 2001 werkzaam als loopbaanconsultant bij Tempo-Team Traject. Bijna direct na mijn start in deze functie doorliep ik de leergang loopbaancounseling/coaching. Vooraf had ik als leerdoelen gesteld het verkrijgen van inzicht in een theoretisch kader, kennis en toepassing van het instrumentarium en het ontwikkelen van een open houding zonder oordeel. Voor mijn gevoel zijn alle drie de doelen ruimschoots aan bod gekomen en ben ik daar veel wijzer van geworden. Zoals vele deelnemers met mij was ook ik erg enthousiast over de supervisiesessies waarin ik de coachingtechnieken praktisch heb kunnen beoefenen. Wat me aansprak bij het aangereikte instrumentarium was de combinatie van zowel cognitieve als creatieve oefeningen. Mijn kritiekpunt is de verhouding tussen de hoeveelheid stof en de tijdspanne waarin deze verwerkt moest worden. Voor mij persoonlijk had het accent meer op het creatieve mogen liggen. Qua sfeer heb ik de leergang als plezierig en constructief ervaren. Mede ingegeven door de informele lokatie was de sfeer tussen de cursisten ontspannen en was er ruimte om persoonlijk vraagstukken in vertrouwen te behandelen.Kortweg: Ik had het niet willen missen!

Rita Daamen
Ik ben werkzaam bij ROC A12 te Ede in de functie van loopbaanadviseur. Het ROC is een onderwijsinstelling met ca. 700 medewerkers. Binnen het ROC wordt een integraal personeelsbeleid gevoerd waarvan loopbaanbeleid een onderdeel is. Als werkgever wil je de kwaliteiten van de medewerkers zo effectief mogelijk inzetten om zo het doel van de organisatie te kunnen bereiken. Als werknemer is het van groot belang dat je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In dit proces kan de loopbaanadviseur een grote rol spelen. Om deze rol goed te kunnen vervullen, ben ik op zoek gegaan naar een opleiding waarin ik feedback zou krijgen op mijn handelen en waarin instrumenten aangereikt zouden worden. Dit heeft mij in maart 1999 bij Job Consultancy gebracht. De op de praktijk gerichte bijeenkomsten, supervisiemiddagen en het lesmateriaal sloten heel goed aan bij hetgeen ik voor ogen had. Dagelijks pluk ik hier nog de vruchten van.

Tjeerd van Dam
In de periode dat ik de leergang volgde, was ik hoofd van het Centrum voor Personeelsontwikkeling van Agis Groep Zorgverzekeraars. Vóór de leergang heb ik het loopbaanadvieswerk met name op basis van mijn eigen ervaring vorm gegeven.Ik kreeg op een zeker moment behoefte aan een concrete instrumentele aanpak in combinatie met een methodische onderbouwing. Daarnaast was ik op dat moment bezig met de opzetten van de personeelsontwikkelingscentra binnen de Agis Groep. Ook om voldoende draagvlak binnen de organisatie te creëren had ik een methodiek en werkwijze nodig die voor onze interne cliënten relatief snel en degelijk tastbaar resultaat gaf. De leergang heeft voor mij veel betekend in mijn werk als loopbaanadviseur en in mijn functie als hoofd van de centra voor personeelsontwikkeling. Met name de inzichten op het gebied van loopbaanfasen en daaraan gekoppelde instrumenten vind ik nog altijd zeer bruikbaar.Vanaf medio 2002 heb ik een eigen adviesbureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching met vestigingen in Zwolle en Veenendaal
(www.adviesbureauvandam.nl)

Ite Duursema
Zowel professioneel als persoonlijk heb ik veel aan de leergang gehad. Werkzaam als als loopbaanadviseur bij de provinciale overheid werkte ik doelgerichter en effectiever met cliënten en managers.Ik vind de opzet van de leergang goed doordacht. Door het loopbaanproces aan den lijve mee te maken kon ik de impact van de oefeningen en opdrachten die ik mijn cliënten liet uitvoeren, goed inschatten en daardoor beter doseren. De volledige syllabus met literatuur en opdrachten, de geoefende creatieve werkvormen en vooral de groepssupervisie geven mij structuur en vergroten mijn mogelijkheden als adviseur. Mede door de positieve ervaringen in de supervisie ben ik de opleiding tot supervisor gaan volgen. In de loop van 2000 koos ik zeer bewust en met vertrouwen voor een andere wending in mijn leven: ik nam ontslag en startte met succes een eigen bedrijf op het gebied van training, supervisie en loopbaanbegeleiding. Inmiddels ben ik geregistreerd supervisor en gecertificeerd loopbaanadviseur. En ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier...

Josée C.H. Westra

In 1992 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden als operationeel leidinggevende in de extramurale kraamzorg. Ik werd projectfunctionaris bij een thuiszorgorganisatie.
Na een poosje begon ik de contacten die ik had met de medewerkers te missen en ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheden waarbij ik opnieuw een coachende rol zou kunnen vervullen. Als vrijwilliger medewerker van de beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging deed ik regelmatig aan individuele belangenbehartiging van leden. Doorgaans hadden ze een probleem met hun werkgever. Samen met hen probeerde ik dan een oplossing te vinden. Ik vond dit leuk werk, maar ik miste een professionele onderbouwing van de werkzaamheden en wilde ik meer structuur brengen in hetgeen waar ik mee bezig was.
Ik ben op zoek gegaan naar een opleiding/training op het gebied van loopbaanbegeleiding. Het werd de bovengenoemde leergang. Het aanbod had een goede prijs kwaliteit verhouding en de duur van de opleiding was te overzien. Het bleek een prima leergang onder de inspirerende leiding van Fenny Heek en Fred Valkenburg. Ik heb mijn doelstellingen ruimschoots bereikt. De afgelopen jaren heb ik naast mijn werkzaamheden in loondienst een aantal cliënten begeleid die een wending aan hun loopbaan wilden geven. Ik heb dit met veel plezier en met succes gedaan. Sinds januari 2002 sta ik als loopbaanbegeleider ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen en ben ik echt als zelfstandig werkend jobcoach aan de slag.

Joost Seijsener Ik heb 8 jaar als P&O-er gewerkt en in die tijd was mobiliteit een belangrijk item voor de organisatie waar ik destijds als personeelsfunctionaris werkte. Veel mensen hebben eigenlijk maar een klein beetje hulp nodig om in beweging te komen. De leergang loopbaancounseling geeft je als P&O-er de instrumenten en vaardigheden om de "zetjes" te kunnen geven die bij mij in de praktijk zeer bruikbaar bleken. Kort na afronding van de leergang heb ik 3 medewerkers naar een functie elders kunnen begeleiden.Nu ik als organisatieadviseur werkzaam ben bij het Amsterdamse GVB, merk ik dat zingeving vragen op grote schaal leven bij de medewerkers. Ik merk dat P&O-ers een belangrijke toegevoegde waarde hebben in een veranderingsproces als zij in staat zijn dat kleine beetje hulp te geven om mensen te laten nadenken over hun werk, de zingeving hiervan en hun motivatie. Tegelijk stel ik vast dat het vaak niet in de standaarduitrusting van P&O-ers zit. Een voordeel is wel dat ik mijn eigen loopbaan-adviesvaardigheden op peil kan houden. Regelmatig word ik gevraagd om een bijdrage. Dat is mooi, inspirerend werk.


-Algemeen / leergang loopbaancounceling en coaching
-Begeleidingsgroep
-Brochure