Onderzoek en advies

Job Consultancy is gespecialiseerd in het verrichten van evaluatieonderzoek op het brede terrein van personele aangelegenheden.
Thema's: arbeidstevredenheid en -omstandigheden, loopbaanoriëntatietrajecten, verzuim, doorstroommogelijkheden enz.
Het type onderzoek (kwantitatief / kwalitatief) is afhankelijk van het thema en de wensen van de opdrachtgever.
Job Consultancy verzorgt de gegevensverzameling, - verwerking en het onderzoeksrapport. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een serie aanbevelingen en kan Job Consultancy een bijdrage leveren bij de implementatie van deze aanbevelingen.
Via een oriënterend gesprek kunnen we nagaan hoe we u van dienst kunnen zijn.


Effectmeter loopbaancoaching

In 1998 is Job Consultancy op de markt gekomen met de effectmeter loopbaancoaching, die specifiek gericht is het meten van de zelfverantwoordelijke houding van medewerkers voor hun loopbaan.