Teamcoaching


Doelgroep

Teams die hun samenwerking -op onderdelen- als onbevredigend, weinig productief en niet creatief ervaren

 
Uitgangspunt

Door een slechte samenwerking binnen een team gaat veel energie verloren. Goede bedoelingen, de wil om te verbeteren en voldoende deskundigheid kunnen dan het tij niet meer keren. Hoewel de uiterlijke verschijnselen in eerste instantie kunnen wijzen in de richting van relationele en communicatieve problemen, zijn het dikwijls structurele kwesties die samenwerking bemoeilijken.
Teamcoaching kan vastgelopen samenwerking vlot trekken en voorwaarden creëren voor een optimaal werkklimaat waarin teamleden hun aandacht en energie kunnen richten op kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering van hun werk.


Doelstelling
Teams krijgen instrumenten aangeboden waarmee zij de mechanismen en structuren die ten grondslag liggen aan hun samenwerkingsproblemen zelf kunnen analyseren. Teams leren inspirerend, creatief en productief aan een gezamenlijke taakstelling te werken.


Inhoud en werkwijze

De beginfase van de begeleiding is gericht op een analyse van de problemen, uitmondend in een gezamenlijke voorlopige formulering. Hierbij wordt o.m. gebruik gemaakt van groepsontwikkelingsmodellen en communicatietheorieën.
In de middenfase werkt het team -in aanwezigheid van de begeleider- aan een realistische gezamenlijke taak ten dienste van de organisatie. Centraal staat nu het verhelderen van de structurele componenten die aan de onbevredigende samenwerking ten grondslag liggen, zoals de machts-, taak- en overlegstructuur. Dan zal blijken of het team zijn voorlopige probleemformulering dient bij te stellen.
In de slotfase werken de teamleden aan het opstellen van een stappenplan om daadwerkelijk verbeteringen aan te brengen die zullen leiden tot een plezierige en produktieve samenwerking. Het gaat er dan om gezamenlijk een strategie te bepalen.


Algemene informatie

Duur en frequentie:
Maximaal 8 dagdelen van 3 uur; elke 2, maximaal 3 weken

Aantal deelnemers:
Het hele team, inclusief leidinggevende
        
Plaats en tijdstip:
In overleg         

Aanvang coaching:
Op ieder moment (tussentijds geen lange onderbreking!)

Kosten coaching:
€ 600,- per dagdeel, contractprijzen op aanvraag
        


-Coaching en supervisie / inleiding
-Coaching / algemeen
-Coachingsvaardigheden voor managers / de lerende organisatie