Kort Loopbaanheroriëntatietraject


Doelgroep

Onze heroriëntatietrajecten richten zich op de brede doelgroep die:
Van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
Zich willen bezinnen op hun huidige baan
Het gevoel hebben dat ze hun capaciteiten onvoldoende kwijt kunnen
Zich breder inzetbaar willen maken om in te kunnen spelen op veranderingen
Ons aanbod op het terrein van loopbaanadvisering hebben we verdeeld over drie modules, die tezamen een compleet loopbaanbegeleidingstraject vormen, maar ook afzonderlijk toepasbaar zijn. Op deze wijze bereiken we een optimale aansluiting tussen de ondersteuningsvraag van de klant (m/v) en ons begeleidingsaanbod.


Inhoud

Module 1: Opmaken stand van zaken huidige situatie, inclusief afstand nemen en verwerken

De klant brengt in kaart waar hij goed en minder goed in is (vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) en waar hij voor warmloopt. Ook gaat hij op zoek naar de oorzaken van onbevredigende werksituaties in het heden en verleden.
Omdat veranderingen zich bijna nooit zonder verlies aan waarden en verworven zekerheden voltrekken, ondersteunen we de klant een en ander te verwerken en afstand te nemen . Mensen hebben vaak tijd en energie nodig om los te komen van het verleden en hun blik te wenden naar de toekomst. Tevens kunnen privé-zaken aan bod komen voor zover deze de voortgang van het loopbaantraject beïnvloeden.
Resultaat: klant zit goed in z'n vel en weet waar hij staat


Module 2: Oriënteren op loopbaanalternatieven en maken van keuzes

In module 2 ligt het accent op het verwerven en inkaderen van een veelheid aan informatie. Deze periode is te vergelijken met de werking van een expansievat: de klant bouwt letterlijk en figuurlijk druk op, om zo een solide basis te vormen voor de laatste en beslissende fase van zijn heroriëntatie.

De begeleiding richt zich op het vergroten van de creativiteit van de klant bij het benaderen van de arbeidsmarkt ten einde zijn eigen horizon te leren verbreden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het ontwikkelen en gebruiken van een contactennetwerk, waarbij we uitgebreid stilstaan bij het voeren van oriënterende gesprekken. Vervolgens ondersteunen we de klant keuzes te maken tussen de verschillende alternatieven. Hierbij staat de realiteitswaarde van die alternatieven voorop. Tijdens de gesprekken zullen de begeleider en de klant kritisch nagaan of de beoogde nieuwe functie voldoet aan de door de klant gestelde criteria en een afweging proberen te maken van de prioriteiten en consequenties van een bepaalde beslissing.

Resultaat: De klant is toe aan het 'echte' werkModule 3: Uitstippelen plan van aanpak en gericht actie ondernemen

In deze module ondersteunen we de klant de noodzakelijke stappen te plannen die leiden tot de meest gewenste werksituatie. Door te plannen vergroot hij de kans om niet van het gewenste pad af te raken of terug te vallen in oude patronen.

Nadat de klant de puntjes op de i heeft gezet omtrent hetgeen hij te bieden heeft (zijn product) komt hij in actie om de gewenste werksituatie te bereiken.

In termen van het expansievat: de klant laat de opgebouwde druk heel gericht ontsnappen in de voor hem gewenste richting.

De begeleiding zal gericht zijn op een of meer van de volgende onderdelen:
Resultaat: klant voelt zich zeker van zijn zaak om zichzelf te presenteren


Aantal gesprekken en doorlooptijd

Gemiddeld neemt een traject tussen de 7 en 12 gesprekken in beslag, met een doorlooptijd van 4 - 6 maanden. Aantal en doorlooptijd worden o.m. beïnvloed door zaken als 'afstand nemen en verwerken', de privé-situatie, de arbeidsmarkt (voor de één gunstiger uit dan voor anderen) en 'de mate van achterstallig onderhoud'. Dit hangt onder meer samen met de lengte van het dienstverband. Mensen die lange tijd hetzelfde werk doen, weinig ervaring hebben met het zoeken naar een andere baan en ook een tijdje weinig bezig zijn geweest met hun mogelijkheden elders, zullen alle facetten die te maken hebben met het vinden van een nieuwe werksituatie (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, waar vind ik het enz.) als lastig ervaren.


Kosten
Ons streven

Een loopbaanoriëntatietraject betekent verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen. We ondersteunen de klant zelfvertrouwen op te bouwen met als resultaat dat hij het gevoel krijgt het vervolg van zijn loopbaan meer in eigen hand te hebben en het plannen ervan te ervaren als een creatief proces dat energie oplevert, ook binnen zijn huidige baan.

Job Consultancy, al sinds 1989 op de markt met deze wijze van begeleiden, werkt met ervaren loopbaanadviseurs en uitgekiende instrumenten. De deelnemers ontvangen een werkmap waarin het gehele traject stap-voor-stap staat beschreven, inclusief de ondersteunende oefeningen, literatuurbijdragen, loopbaanlinks op het web en stukken die speciaal op hun situatie zijn toegespitst.
Loopbaanheroriëntatietraject in de vorm van een expansievat (© Job Consultancy)