printversie van deze tekst
Loopbaanoriëntatietraject


Een loopbaanoriëntatietraject betekent verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen.
We ondersteunen de klant (m/v) zelfvertrouwen op te bouwen met als resultaat dat hij/zij het gevoel krijgt het vervolg van zijn loopbaan meer in eigen hand te hebben en het plannen ervan te ervaren als een creatief proces dat energie oplevert, ook binnen zijn huidige baan.

Job Consultancy richt zich met zijn heroriëntatietrajecten op de brede doelgroep die:

Ons aanbod op het terrein van loopbaanheroriëntatie hebben we verdeeld over drie modules, die tezamen een compleet loopbaanbegeleidingstraject vormen, maar ook afzonderlijk toepasbaar zijn. Op deze wijze bereiken we een optimale aansluiting tussen de ondersteuningsvraag van de klant en ons begeleidingsaanbod.

Module 1:        Opmaken huidige stand van zaken, inclusief afstand nemen en verwerken
Module 2:        Oriënteren op loopbaanalternatieven en maken van keuzes
Module 3:        Uitstippelen plan van aanpak en gericht actie ondernemen


Type trajecten


Outplacementtraject
(6 - 12 maanden)

Kort loopbaanheroriëntatietraject
(7 - 12 gesprekken)

Groepstraining Lijn brengen in eigen loopbaan
(in company)