Coaching en supervisie 


Algemene informatie

Bij coachings- en supervisiegesprekken is sprake van een begeleide leersituatie die optimaal gebruik maakt van het feit dat de werkpraktijk parallel loopt met het leren tijdens de gesprekken.
De invalshoek om coachings- of supervisiegesprekken te voeren kan heel verschillend zijn.
Leerdoelen kunnen betrekking hebben op zaken als: ingroeien in een nieuwe functie, omgaan met loyaliteit, invloed, een veranderende werksituatie, zicht krijgen op en benutten van eigen mogelijkheden binnen de organisatie, delegeren, implementatie van nieuwe werkvormen, nemen van beslissingen en/of van impopulaire maatregelen, etc.


Coachingsvaardigheden voor managers / De lerende organisatie

Veel organisaties zijn in verandering, organisatiestructuren en -culturen wijzigen en medewerkers willen zelf meer verantwoordelijkheid dragen. Daarbij sluit het concept van de lerende organisatie aan. Dit concept mikt op respect voor en gebruik van elkaars kwaliteiten, bevordering van ieders creativiteit en innovatief vermogen, satisfactie in het werk en daardoor op het vergroten van de productie. De manager speelt een cruciale rol in het bereiken van zo'n ''lerende organisatie'', die een appèl doet op het vermogen om de medewerkers aan te zetten tot grotere verantwoordelijkheid en zelfsturing. Dit vereist van hem/haar een terughoudende en betrokken opstelling en de vaardigheid te kunnen coachen en counselen.


Teamcoaching

Door een slechte samenwerking binnen een team gaat veel energie verloren. Goede bedoelingen, de wil om te verbeteren en voldoende deskundigheid kunnen dan het tij niet meer keren. Hoewel de uiterlijke verschijnselen in eerste instantie kunnen wijzen in de richting van relationele en communicatieve problemen, zijn het dikwijls structurele kwesties die samenwerking bemoeilijken.
Teamcoaching kan vastgelopen samenwerking vlot trekken en voorwaarden creëren voor een optimaal werkklimaat waarin teamleden hun aandacht en energie kunnen richten op kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering van hun werk.