Coachings vaardigheden voor managers (de lerende organisatie)


Individuele ondersteuning of in teamverband
 
Doelgroep
Managers en managementteams
 
Introductie
Veel organisaties zijn in verandering, organisatiestructuren en -culturen wijzigen en medewerkers willen zelf meer verantwoordelijkheid dragen. Daarbij sluit het concept van de lerende organisatie aan. Dit concept mikt op respect voor en gebruik van elkaars kwaliteiten, bevordering van ieders creativiteit en innovatief vermogen, satisfactie in het werk en daardoor op het vergroten van de produktie. De manager speelt een cruciale rol in het bereiken van zo'n lerende organisatie, die een appèl doet op het vermogen om de medewerkers aan te zetten tot grotere verantwoordelijkheid en zelfsturing. Dit vereist van hem/haar een terughoudende en betrokken opstelling en de vaardigheid te kunnen coachen en counselen. De praktijk leert dat een dergelijke houding moeilijk in cursorisch verband is over te dragen. Coaching bij het leidinggeven in de eigen organisatie is effectiever.

Doelstellingen
Inhoud en werkwijze
De coaching kan zowel individueel als in teamverband (2 - 4 personen) plaatsvinden. Gebruikelijk is een aantal van 10 - 15 gesprekken/bijeenkomsten. Tijdens de gesprekken met de begeleider brengt de manager dan wel het team praktijksituaties in die problemen opleveren. Een cassetterecorder kan hierbij als hulpmiddel dienen. De begeleider ondersteunt tijdens het gesprek de manager(s) bij het analyseren van de concrete situatie. Zo mogelijk biedt de begeleider hierbij een theoretisch kader aan. Vervolgens helpt de begeleider bij het verhelderen van het probleem. Tenslotte bedenkt de manager met ondersteuning van de begeleider een passende strategie om de concrete situatie aan te pakken. Van elk begeleidingsgesprek maakt de klant een verslag in het kader van de reflectiefunctie van het ondersteuningstraject. In het daarop volgende gesprek komt de manager op zijn/haar aanpak terug en brengt een nieuwe situatie in met betrekking tot zijn/haar concrete handelen als leidinggevende.
Mogelijke onderwerpen zijn:
Algemene informatie

Contactsituatie:
Individuele gesprekken of in (management)teamverband         

Duur en frequentie:
10 gesprekken van 1½ uur (teams 2½ - 3 uur), 1x per 3 weken

Plaats en tijdstip
:
In overleg         

Aanvang coaching:
Op ieder moment (n.b. geen langdurige onderbreking)         

Kosten coaching:
 
Individuele gesprekken: € 185,- teamzitting: € 500,- (3 personen)

        
Job Consultancy werk uitsluitend met ervaren counselors, supervisoren, trainers en adviseurs.