Welkom op de site van:

Beeldend kunstenaar Simon Woudwijk heeft voor Job Consultancy een beeldje gemaakt, geënt op onze beroepspraktijk.Uitgangspunt was het gegeven dat mensen zich vaak, ook wat hun loopbaan betreft, meer beperkingen opleggen dan noodzakelijk. Simon liet zich bij zijn interpretatie inspireren door tekenfilms waarin kleine figuren gevangen zitten achter tralies die heel ver uit elkaar staan en waaruit ze dus gemakkelijk kunnen ontsnappen...! Wij hebben het beeld als titel meegegeven 'Ontdekken' en het heeft een mooie plek op ons kantoor gekregen.

Actief sinds 1989 op het brede terrein van personele vraagstukken via advisering, individuele en groepsbegeleiding, training/opleiding en (evaluatie)onderzoek.

Enter